Varför byggs Slussen om? Slussen i Stockholm byggs om för ungefär 12 miljarder kronor. Konstruktionerna är generellt i dåligt skick och betongen vittrar sönder på många ställen eftersom den inte tål saltvatten. Men den kanske viktigaste orsaken till ombyggnaden är att...