– Här är de viktigaste nyheterna Det har varit lite High Chapparall i stenläggningsbranschen de senaste 10 åren. Olika entreprenörer har byggt betongmarkstensytor på olika vis, med olika metoder och varierande material. Det har gjort att kvaliteten på markstensytorna...