Nu bygger vi dränerande konstruktioner för framtidens klimat – en multifunktionell metod som förenas med naturliga lösningar för en hållbar framtid. Konstruktionen är ett samspel mellan dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor där förstärkningslagret är öppet...