DRÄNERANDE KONSTRUKTIONER

Ett klimatsäkert system för en hållbar framtid

Dränerande konstruktioner fördröjer och magasinerar dagvatten i stora mängder på ett naturligt sätt – samtidigt som föroreningar filtreras bort. Konstruktionen tillgodoser även behovet av en yta med hög bärighet.

Behovet av ett naturlig alternativ

Den urbanisering vi sett utvecklingen av under en längre tid har satt sina spår på vårt klimat. Stora ytor som idag täcks av hårdgjorda beläggningar förtätar marken och bidrar i allt högre grad till påfrestningar för omgivningen. På grund av detta uppstår dels deformationer och dels behovet av omkonstruktioner. Förutom detta orsakar även förhastade väderomslag stora miljöpåverkningar.

Samhällen börjar se värdet av att hitta alternativa och multifunktionella tillvägagångssätt som framför allt förenas med naturliga lösningar. Konstruktioner med dränerande effekt är ett sådant alternativ.

Genom att skapa ett samspel mellan dagvatten, vegetation och hårdgjorda ytor där förstärkningslagret är öppet och filtrerande skapar vi förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Nyheter

Det vi ser idag är början på ett paradigmskifte där man går från att arbeta vattenbortstötande till att vilja ta in så mycket vatten som möjligt in i konstruktionen.

Omställning med omtanke

När du vill ställa om omger vi dig med erfaren kompetens som anpassas efter ditt särskilda behov. Ta kontakt för rådgivning vid projektering.

Dränerande effekt

Beläggning med dränerande effekt är en klimatanpassad konstruktion som medför ett naturligt upptag av vattenflöden. Dagens alltmer svårhanterliga väderlekar utgör en stor omkostnad för markytor som inte är gjorda för extrema nederbördssituationer. En förtätad markyta kan inte ta hand om vattnet och därför skapas ett kvarvarande tillstånd som försvårar logistik i omkringliggande miljö.

Vi är din närmsta hand när du vill tänka om.

Vi bygger dränerande konstruktioner

Vad det innebär

En dränerande beläggning är ett klimatsäkert system som fungerar multifunktionellt – det fyller en styv funktion samtidigt som det dessutom fungerar elastiskt tack vare det obundna fogmaterialet. Förutom en yta med stark bärighet bidrar även den dränerande konstruktionen till att vatten naturligt söker sig till fogen eller perkolationsöppningar i stenen ned till förstärkningslagret. Därmed följer vattnet en naturlig väg i marken – istället för att bli kvarvarande på ytan.

Den dränerande lösningen innebär en hållbar dagvattenhantering som fördröjer och reducerar uppståndelsen av dagvattenavrinning. Således minskar även risken för översvämningar.

Beläggningen

Den dränerande konstruktionen kan bestå av olika beläggningar. Marksten med dränerande effekt tillverkas alltid enligt svensk standard. Även om perkolationsöppningar i stenen är vattenledande har denna klimatsäkrade konstruktion inte en högre känslighet för frost eller tjäle. Natursten är ofta estetiskt tilltalande och fungerar dränerande med hjälp av fogen. Resultatet av öppna konstruktioner visar att det går att anlägga markytor som naturligt leder vatten och dessutom har en hög bärighet.

Tillsammans diskuterar vi vilken typ av dränerande beläggning som är bäst lämpad för din markyta.

När du vill tänka om

Gör vi det enkelt för dig. Du får:

Vägledning av branschens bästa kompetens.

Rätt kontakt inför omställningen.

Rådgivning om materialval.

Rätt plattbelastning för din markyta.

Maskiner som är lämpade för ditt projekt.

Framtiden

Vi besitter en lång erfarenhet av stenläggning. Vår bransch har under en längre tid präglats av ett större efterfrågat behov av stora hårdgjorda beläggningar i industriella och urbana miljöer. Både marksten och natursten är hållbara material med lång livslängd och slitstyrka. Men från att se hållbarheten över tid som den viktigaste funktionen ser vi nu hållbarheten i samspel med miljön som den viktigaste egenskapen. Vikten av nya klimatanpassade lösningar såsom beläggningar med dränerande effekt är en del i ett paradigmskifte som förutspås förändra en hel bransch.

Vi är med. Är du?

Kontakt för rådgivning vid projektering

Christoffer Höjer

Christoffer Höjer

Affärsområdeschef maskinläggning
070-8866403
christoffer@sten-teknik.se

KONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt