FÖRDELAR MED MARKSTEN

MARKSTEN FÖR TUNGT BELASTADE YTOR

Beläggningar av marksten används i allt större utsträckning inom industriell och tungt trafikbelastad miljö. Tekniskt sett klarar markstenbeläggningen såväl stora punktlaster som vridande krafter från kranar, truckar, lastbilar och bussar. Estetiskt sett finns goda möjligheter att skapa en attraktiv beläggning med marksten i samspel med byggnader och omgivande ytor.

LÅGT UNDERHÅLLSBEHOV

Den ökade användningen av marksten i industriell och tungt trafikbelastad miljö beror framför allt på det låga underhållsbehovet.

En markstensbeläggning har lång livslängd och låga underhållskostnader under förutsättning att ytan är korrekt uppbyggd. Marksten kan dessutom återvinnas, precis som all annan betong.

LASTFÖRDELNING

Till ytor utsatta för tunga och vridande krafter lämpar sig låsbar marksten bäst eftersom den ger en både styv och elastisk beläggning. Vid större ytor lämpar sig maskinläggning av marksten väl eftersom det håller nere priset.

Bärlagret fördelar trafiklasterna till förstärkningslagret, och vidare ner till terrassen på ett sådant sätt att deformationen inte uppstår.

AXELLASTER

Markstensbeläggningar har mycket god förmåga att uppta höga fordons- och axellaster.

Betongens styvhet i kombination med en rätt utförd överbyggnad klarar den dagliga belastningen från arbetsfordon med axellaster på över 100 ton.

STATISK BELASTNING

En beläggning av marksten klarar mycket höga, koncentrerade statiska belastningar med lång varaktighet, t ex containeruppställning, utan att den deformeras eller på annat sätt skadas.

STORA HORISONTELLA KRAFTER

Beläggningen tål höga horisontella påkänningar från bromsande, svängande och accelererande fordon. Men fogarna måste vara välfyllda och ytan vara inspänd med kantstöd i sidorna för att behålla en god lastspridning nedåt i överbyggnaden.

SLITSTYRKA

Betongstenen tål mekaniskt slitage och är mycket motståndskraftig mot spill från olja, bränslen och andra kemikalier.

Bärförmågan påverkas inte heller av frost eller höga temperaturer.

HÖG LJUSHET

Betongstenens höga reflekterande förmåga minskar driftskostnaden för belysning, vilket spar energi och minskar miljöbelastningen.

ESTETISKT TILLTALANDE

Smaken är visserligen individuell, men det är ett faktum att huvuddelen av de svenska hushållen numera väljer sten som huvudsaklig beläggning utanför bostaden, och det på grund av det estetiska anslaget.

Visst vore det fint om parkeringsområden såg lika bra ut som din egen uppfart?

MILJÖVÄNLIGARE

Hur förhåller sig beläggning till vår miljö, kretsloppet och vilka ekologiska avtryck lämnar betongen? Det är frågeställningar värda att besvaras på en egen sida.

Produktomfång hos S:t Eriks

Vill du läsa mer om vilka stenar som finns tillgängliga så kan du följa denna länk, den vanligaste sten vi lägger med maskin är Hexa-sten. Det är en sten som är lätt att maskinlägga och vi har stor erfarenhet av den.

S:t Eriks logotyp
KONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt