För stora ytor med tung trafik är maskinläggning av marksten ett alternativ till asfalt. Kostnaden per kvadratmeter är den samma, men där slutar också likheterna.

Stora maskiner – stora påfrestningar

Tunga kranar, truckar och långtradare utsätter en markyta för stora påfrestningar. Truckar med tunga axellaster far fram och tillbaks. Det skapar vridande och horisontella krafter som sliter och drar i underlaget. Containrar staplas ovanpå varandra i torn, vilket ger enorma statiska laster. Dessutom gör konstanta vibrationer från tunga industrifordon att det uppstår deformationer och gropar.

Ger onödiga kostnader

Problemet med gropar och sprickande ytor är bland annat att det ojämna underlaget ger dålig förarmiljö och större slitage på fordon. Det skapar kostnader i verksamheten som skulle kunna undvikas med hjälp av ytor som tål större påfrestningar.

Masknläggning av marksten ger samma pris per kvadratmeter som asfalt

Så hur ska man göra?
Jo, traditionellt byggs de flesta sådana här ytor av två eller tre lager asfalt. Många tror att det kostar mindre än att lägga marksten, men så är inte fallet. När markstenen maskinläggs är det samma pris per kvadratmeter.

Asfalt är perfekt – som grund

De senaste åren har maskinläggning av marksten som slityta ökat i industrisammanhang, tack vare en konstruktionsmetod som går ut på att ersätta det obundna bärlagret med ett bundet bärlager i form av “AG” (asfaltsgrus).  Tack vare den underliggande asfalten klarar ytan att fördela ut xeltrycket över en större yta och minimerar därmed risken för spårbildning. Perfekt för tung industriell trafik. Rätt uppbyggd klarar en sådan yta axellaster på över 100 ton, vilket borde vara tillräckligt för de flesta verksamheter.

Kostnaden för att anlägga en yta med AG och ett slitlager av marksten är ungefär samma som för att lägga tre lager asfalt. Men vår erfarenhet är att ytans livslängd ökar markant.

Så här underbygger vi en yta med bundet bärlager "AG"

Illustration över hur vi underbygger en yta med "AG" (asfaltsgrus).

Marksten tål kyla och värme

Sten är slitstarkt. Det påverkas inte av frost eller värme på samma vis som asfalt, vilket sänker underhållskostnader. Sten är dessutom ljusare, vilket gör att det krävs mindre belysning. Det spar pengar och minskar miljöpåverkan i den dagliga verksamheten.

Perfekt vid industrier, hamnar och terminaler

Tack vare den höga slitstyrkan passar marksten bra vid logistikcentraler, hamnar, terminaler och industrifastigheter. Har du riktigt tung trafik är vårt bästa tips att lägga marksten ovanpå ett bundet bärlager, eller “AG” som det också kallas. Det kombinerar det bästa från två världar.

150 kvadrat per timme

En duktig stenläggare lägger cirka 150 kvadratmeter låsbar marksten i timmen med läggmaskin. Sedan tillkommer fogning och eftervibrering. En förutsättning för att det ska gå så snabbt är att logistiken fungerar optimalt, så att varje stenläggare alltid är försörjd med sten.

Utvecklar utrustningen

Stenteknik har maskinlagt marksten sedan 2007. Vi älskar att trimma våra färdigheter i att manövrera fordonen och optimera varje del av logistiken. Så mycket att vi hela tiden utvecklar utrusningen och arbetsmetoderna för att vi varje dag ska klara att göra ett lite bättre jobb på lite mindre tid.

Ett exempel är styrspaken vi utvecklat för att ersätta ratten i läggmaskinen. Det har förbättrat arbetsmiljön för maskinföraren och gör oss ännu snabbare. Vi har också hjälpt vår maskinleverantör, Optimas, att implementera spaken i deras nya modeller.

Ta hjälp vid projektering

Maskinläggning av marksten är relativt nytt. Därför är tillvägagångssättet inte lika dokumenterade som det är för asfalt. Men med mer än 1 miljon kvadratmeter maskinlagd yta har vi samlat på oss värdefulla erfarenheter om de flesta typer av uppdrag. Chansen är god att vi redan genomfört ett projekt som liknar det du går och lurar på.

Prata gärna med oss redan i idéstadiet så hjälper vi dig undvika alla fallgropar längs vägen.

Kontakta mig vid frågor om maskinläggning av marksten

Videor med maskinläggning

Bussgatan i Karlskoga

Och en med rockmusik

“Varje detalj spelar roll för slutresultatet”

Porträtt av Christoffer Allenby, arbetsledare på Stenteknik

Om du anlitat Stenteknik är chansen god att du träffat Christopher Allenby. En engagerad tävlingsmänniska som hittar utvecklingsmöjligheter i alla moment. Med nyfiken blick och stor improvisationsförmåga arbetsleder han många av Stentekniks projekt ute på byggen.

– Jag gillar att optimera logistiken och hitta nya sätt att spara tid. Med 8-14 lastbilslass sten per dag kan det snabbt korka igen en infartsväg ifall inte logistiken fungerar friktionsfritt. Lyfter man blicken så spelar varje detalj roll för hur fort det går och hur bra slutresultatet blir. På stora ytor kan några sekunders onödigt arbete i ett moment kan adderas till dagar i slutändan, säger Chistopher.

Broschyrer om maskinläggningKONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt