MASKINLAGD STEN

EKONOMISKT & HÅLLBART

Maskinläggning på industriytor

Vi arbetar med sten – och vi gör det bra – så bra att vi är branschledande i Sverige. Vår specialitet är maskinläggning av marksten, där vi under senare år utfört de allra största markstensprojekten i Sverige. Vi maskinlägger sten på ytor som hamnområden, logistikytor, lagergårdar, terminaler, parkeringsytor och lastbilscentraler.

Traditionell beläggning i Sverige, är idag asfaltbeläggningar.

I Sverige har vi en lång tradition av att lägga asfalt på våra ytor, vare sig det är industriytor, parkeringsplatser eller stadsmiljöer och framförallt vägar. Listan på ytor i Sverige med asfalt som underlag kan göras lång, de asfalterade ytorna är massiva i sitt antal, storlek & omfattning. Vänder du blicken nedåt kontinenten så finns en helt annan tradition, användandet av marksten är mer framträdande och där anläggs också stenytor i betydligt högre grad än Sverige.

Vi styr vår egen framtid.

Vi ser en förändring på gång, fler har uppfattat fördelarna med marksten och det anläggs betydligt fler ytor med sten som beläggning. Maskinell läggning av marksten är ett ekonomiskt och hållbart alternativ då läggningsarbetet går snabbt, kostnaden är låg och markstenen är ett naturvänligare alternativ i förhållande till asfalt.  Väger du samtidigt in totalkostnaden med markstenens långa livslängd och låga underhållsbehov så ser kalkylen ännu bättre ut både ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Vi står just nu allra främst i ledet, och som beläggningsentreprenör är vi redo att fortsätta leda utvecklingen till att allt fler ytor med sten anläggs i Sverige – vi har kunnandet, erfarenheten & tekniken, men också drivet och passionen.

Så här lägger vi sten

Att välja marksten som beläggning.

Det finns flertalet skäl att välja marksten som underlag på industriytor. Som entreprenör har vi nu verkat i branschen så länge att vi med ett långtidsperspektiv kan följa hur våra lagda ytor mår, läs om en fem år gammal yta i Göteborg och hur den ser ut efter hård användning i samma hjulspår. Vill du läsa mer om marksten och dess fördelar kan du läsa mer om här.

Ta hjälp vid projektering

Eftersom branschen är relativt ny, så finns det inte samma dokumenterade tillvägagångssätt i alla skeenden som det gör för asfalt. Vi arbetar stenhårt på det, vi vill därför att ni vet att vi gärna är behjälpliga i ett tidigt skede ifall ni överväger en stenbelagd industriyta.

KONTAKTPERSON-
Maskinläggning

Mer information om maskinläggningKONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt
  Vill du veta mer om marksten?
Vill du veta mer om marksten?

Hur du kan lägga marksten? Hur lägger vi? Vad skall man tänka på? Vad händer ute på arbetsplatserna? Det kan du få reda på om du accepterar att vi skickar dig ungefär fyra stycken nyhetsfyllda, genomarbetade och inte minst matnyttiga nyhetsbrev per år.

* Vi låter aldrig någon annan part ta del av dina uppgifter. Att medverka till att spam-världen får fler kontakter att skicka sitt skräp till, det vägrar vi så bestämt vi bara kan göra.
×