Stensläggning i tjäle och snöväder

 In Offentlig Miljö

Berg! En fantastisk råvara som blir vacker natursten. Men när urberget ställer till det för oss är det faktiskt mindre kul. Som vid det här projektet på Hvitfeldtska Gymnasiets skolgård i centrala Göteborg.

Det är trångt i centrala Göteborg. Så trångt att det kan vara svårt att få fram transporter av byggmaterial ända till byggplatsen. Och bristen på plats kan göra att det saknas ytor att lasta av och förvara materialet på. Lösningen i just det här fallet var att tajma transporterna exakt. Men det var inte den största utmaningen med projektet vid Hvitfeldtska Gymnasiet.

EXTRA SPRÄNGNING

När BPA Group inledde förarbetet upptäckte de att marken bestod av mycket mer berg än de hade räknat med. Så det krävdes några extra veckors sprängning innan de kunde gå vidare med att anlägga VA och bärlager för stenarbetet. Därför var vi redan en bit inne i oktober 2017 innan fyra stenläggare kunde inleda arbetet med att handlägga de 3000 kvadratmetrarna smågatsten som skulle ner i backen.

STENLÄGGNING I TJÄLE

Till en början var vädret relativt varmt och arbetet löpte på bra. Men när nyår närmade sig kom en rejäl köldknäpp och en massa snö. Tjälen och snön gjorde att vi fick mjuka upp marken med eluppvärmda mattor och gasolbrännare för att ens kunna jobba.

FAKTA:

3000 kvm handlagd smågatsten, samt trappor och detaljer.
Uppdragsgivare: BPA Group Billström Reiner.

KONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt
  Vill du veta mer om marksten?
Vill du veta mer om marksten?

Hur du kan lägga marksten? Hur lägger vi? Vad skall man tänka på? Vad händer ute på arbetsplatserna? Det kan du få reda på om du accepterar att vi skickar dig ungefär fyra stycken nyhetsfyllda, genomarbetade och inte minst matnyttiga nyhetsbrev per år.

* Vi låter aldrig någon annan part ta del av dina uppgifter. Att medverka till att spam-världen får fler kontakter att skicka sitt skräp till, det vägrar vi så bestämt vi bara kan göra.
×