TERRAKOMP PREFABRICERADE FARTHINDER & REFUGER MONTERAS REKORDSNABBT

Glöm två veckors trafikomläggning – nu kan du släppa fram tunga fordon igen efter en till två dagar. HÅLLBART > ENKELT > TIDSBESPARANDE!

Patenterad produkt

TERRAKOMP® Farthinder rak

Exempel på storlek: 3500mm x 1550mm x 250mm

Terrakomp är farthinder och refuger som prefabriceras i stora moduler i vår fabrik. Det har en rad fördelar som du här under.

NOLL SPÅRBILDNING = NOLL UNDERHÅLL

Till att börja med är Terrakomp slitstark. Tack vare en 
homogen konstruktion där natursten och armering gjuts samman av betong i en industriell process kan vi garantera att du inte får sättningar eller spårbildning på många år.

Vatten kan inte tränga ner i den och ogräset har ingenstans att slå rot, eftersom konstruktionen är helt tät.

Måttbeställda och kvalitetskontrollerade moduler

För att passformen ska vara perfekt i ditt projekt tar vi fram måttanpassade produktionsritningar med hjälp av din planritning.

Alla former som kan platsläggas på vanligt vis, kan vi också bygga i modulform. Vi hjälper dig ta ut alla mått ifrån planskissen och rita in modulerna.

Varje modul kvalitetskontrolleras också noga. Första gången redan när formen byggs. Sedan när formen avlägsnats, och en sista gång precis innan vi lastar för leverans.

Z

Noll spårbildning = noll underhåll

Tack vare homogen konstruktion där natursten och armering gjuts samman av betong i en industriell process står Terrakomp emot sättningar eller spårbildning.

Z

Äkta natursten

Huvudingrediensen i Terrakomp är naturlig granit. Sedan länge det material som stadsplanerare föredrar, tack vare sin slitstyrka och hållbarhet.

Z

Svensk patenterad innovation

Terrakomp är en svensk patenterad innovation som enbart saluförs av Stenteknik.

 

Terrakomp-moduler av granithällar
för tung trafik

Här är ett exempel där vi prefabricerat ett helt gångfartsområde i Norrtälje med ramper av natursten i varje ände och granithällar som köryta. Ytan ska tåla all sorts trafik och är därför dimensionerad för att klara av tung trafik också. Något som aldrig tidigare varit möjligt med hjälp av hällar.

|

Man vill ju stänga av vägen så kort tid som möjligt. Jag köpte mig tid helt enkelt. Vi hade en person och en traktor som satte ner modulen på några timmar. Vägen var avstängd i en och en halv dag

Per-Olov Eriksson, Nåidens Bygg

500 METER TERRAKOMP-REFUG I ÄLANDSBRO

I Norrländska Älandsbro finns en 500 meter lång refug, konstruerad av 395 Terrakompmoduler. Totalt är det 1500 kvadratmeter refug, som levererats av Stenteknik och monterats av Svevia själva. Monteringsarbetet tog ungefär en månad effektiv tid.

Enkel montering

Vid montering av Terrakomp behövs inga professionella stensättare. Vi har redan gjort alla svåra hantverksmoment åt dig i vår fabrik.

Modulerna lyfts enkelt på plats av två personer och en hjullastare eller grävmaskin.

Trafiken kan släppas på direkt.

Z

Överträffar SKL's byggstandard

Farthinder utsätts för extrema påfrestningar. På rampen uppstår G-krafter nedåt som är större än fordonets vikt, tack vare 7 procents lutning uppåt. Därför uppstår hjulspår i farthindret om det byggts på traditionellt vis. Men inte på farthinder från Terrakomp.

Tack vare homogen konstruktionen står våra moduler emot mer än den föreskrivna byggstandard som togs fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i samarbete med Malmö stad 2011.

Z

Skonsammare arbetsmiljö

Eftersom det går så fort att montera Terrakomp blir arbetsmiljön för den som monterar bättre. De exponeras kortare tid för farlig trafik och damm.

Dessutom är arbetsställningen bättre eftersom de stora modulerna läggs på plats med hjullastare eller kran.

Tio goda anledningar att välja Terrakomp

Monteras på 1-2 dagar istället för 2-3 veckor.

Kan trafikeras direkt efter montering.

Inga sättningar eller spårbildning.

Minskar kostnaderna för trafikomläggning.

Ogräs etablerar sig inte i konstruktionen

Tät konstruktion där vatten inte tränger ned.

Enkelt att montera.

Monteras med minimal personalstyrka.

Kan återanvändas. Flyttas, demonteras.

Minimal påverkan för närliggande näringsidkare.

Digitala broschyrer

monteringsanvisningar

BESTÄLLNINGSFORMULÄR 

Hjälpdokument vid projektering av Terrakomp farthinder och refuger

KONTAKTER TERRAKOMP

Thomas Andersson

Affärsområdeschef / Sälj Terrakomp
0554-699 555
thomas@sten-teknik.se

Anders Persson

Säljansvarig Terrakomp Södra Sverige
070-533 24 95
anders.persson@sten-teknik.se

Martin Gustafsson

Försäljning
070-886 64 55
martin@sten-teknik.se

KONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt