Refug av Terrakomp ökar trafiksäkerheten på E4

 In Terrakomp

Längs E4:an en mil norr om Härnösand ligger det lilla samhället Älandsbro. Här bor 860 invånare som tack vare ombyggnation nyligen fått en betydligt säkrare trafiksituation längs sitt 1,5 kilometer långa avsnitt av Europavägen. Tack vare en refug byggd av Terrakomp.

Bristande trafiksäkerhet

Genom Älandsbro går E4:an. Som en pulsåder förser den orten med en strid ström av besökare. Men korsningarna upplevdes otrygga både av bilister och oskyddade trafikanter. Därför beslutade Trafikverket och Härnösands kommun att bygga om vägen.

Dela upp körfälten

För att öka trafiksäkerheten har ett avsnitt på cirka 1,5 kilometer breddats och körfälten delats upp med hjälp av refuger. Ett arbete som pågått i ungefär ett halvår och nu går in i sin sluttamp.

500 meter prefabricerad refug av natursten

Stenteknik har levererat 500 meter prefabricerad Terrakomp-refug av natursten. Den är 3,5 meter bred, har en yta på 1500 kvadratmeter och består av 395 moduler. Svevia har själv monterat refugen på ungefär tre till fyra veckors effektiv tid.

Varje modul är unik

Stenteknik har utifrån planritningen mätt och ritat upp alla moduler. Sedan producerat dem i sin fabrik i Skåre och levererat i omgångar till vägbygget i Älandsbro. Varje modul är unik och passar bara på den specifika plats som ritningen visar. Därför är varje modul noggrant uppmärkt så att de som monterar ska veta exakt var varje modul hör hemma längs vägsträckan.

Levererats i omgångar

Att förvara modulerna tar en del plats. Så för att underlätta logistiken kring bygge i Älandsbro har modulerna levererats i omgångar.

Recent Posts
KONTAKTA OSS

Vi är inte inne för tillfället, men ställ gärna frågan här, så återkommer vi så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt
Gångfartsområde i Norrtälje som ska tåla tung trafik, byggt av granithällar